0000-00-00 00:00
Anders

Thin Blue Line arbetar nu för fullt med att starta upp en stiftelse tillsammans med Thin Red Line och Thin White Line. Syftet kommer presenteras under våren men i stora drag handlar det om att ena dessa utsatta yrkeskårer, premiera de som gör något bra för sina kollegor och stötta de som är i behov av detta.

Vi har flera stora sponsorer med oss och vi skänker också överskott från vår försäljning in i stiftelsen.

Mer information kommer...